Πηγές

Πρωτογενείς πηγές

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης: Παρεκβολαί 1167, 1167.15

Πορφυρογέννητος, Κωνσταντίνος: Εκθεσις της Βασιλείου τάξεως. 293.4, 293.15, 294.14, 345.17, 353.2, 355.13, 357.1, 357.17, 589.18, 600.10, 600.17, 600.19, 603.15, 604.11, 604.12, 633.18,,,

Βιβλία

Κριαράς, Εμμ.: Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα. Αθήνα, Αετός, 1955.

Αρθρα

Αντζακα-Βέη, Ευαγγελία: “Ο χορός παρά Βυζαντινοίς” του Φ. Κουκουλέ”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 72-77.

Ασημακοπούλου-Ατζακά, Παναγιώτα: “Ο χορός στην ύστερη αρχαιότητα. Μαρτυρίες κειμένων και παραστάσεων”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 9-19.

Βουτσά, Μαρία: “Ο γυναικείος χορός μέσα από βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικονογραφικές πηγές”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 43-49.

Γουλάκη-Βουτυρά, Αλεξάνδρα: “Χορός και περιηγητές”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 59-66.

Touliatos-Miles, Diane: “Ο βυζαντινός χορός σε κοσμικούς και ιερούς χώρους”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 29-36.

Κουκουλές, Φαίδων: “Ο χορός παρά Βυζαντινοίς”, Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών 14, 217-257. Αθήναι, 1938.

Μαλιάρας, Νίκος: “Μουσικά όργανα στους χορούς και τις διασκεδάσεις των Βυζαντινών”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 67-71.

Μουτζάλη, Αφέντρα: “Ο χορός ως κοινωνική πράξη στην κοινωνική ζωή των Βυζαντινών”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 20-28.

Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Δ.: “Ο Μεσαιωνικός κόσμος της Κύπρου μέσα από παραστάσεις εφυαλωμένων αγγείων”, Αρχαιολογία 27, 09/1987.
-σχέδια-σ. 42, εικ. 2 χορεύτρια με “σείστρα” σε εφυαλωμένο αγγείο του 13ου αιώνα συλλογής Σεβέρη.
σ. 42 εικ. 3, χορεύτρια με φεγγία” σε εφυαλωμένο αγγείο του 13ου αιώνα του μουσείου Μπενάκη.

Παρχαρίδου-Αναγνώστου, Μαγδαληνή: “Ο χορός στη μεταβυζαντινή μνημειακή εκκλησιαστική ζωγραφική”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 50-58.

Ρουμπή, Αντωνία: “Χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ ή Το ταξίδι ενός εικονογραφικού μοτίβου στο χρόνο”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 37-42.

Σάθας, Κ.: Δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών. C.I.G. 1625, ια’.

Τσεκούρα, Κατερίνα: “Ο χορός στο Βυζάντιο”, Αρχαιολογία 91, 06/2004, σελ. 6-7.

Ψελλός, Μιχαήλ: “Περί της εν Βυζαντίω γυναικείας πανηγύρεως της Αγάθης” (K. Saua, Mes. Bibl. 5.530.), Χρονογραφία 87.20, 140.5